Udvalgte udgivelser

At tale med omtanke – “kommunikation i det personlige lederskab

Udkom 16. april 2013 på Samfundslitteratur

Bogen er på 218 sider.

P1020527

Smukke idealer og krasse realiteter – nyt perspektiv på det personlige lederskab

Udkom 2011 på Gyldendal Business

Bogen er på 182 sider og koster 300 kr.

Ledelse og læring i praksis                                                                                                                            

Udkom 2011 på Samfundslitteratur.

Bogen er på 328 sider og koster 299 kr.

 

Lederskabelse – det personlige lederskab

Udkom i 2009 i 2. udgave på Samfundslitteratur

Bogen er på 264 sider og koster 349 kr.

 

Den nødvendige samtale i arbejdslivet
Udkom 2007 på Dansk Psykologisk Forlag.

Bogen er på 132 sider og koster 248 kr.

Referenceliste opdateret maj 2020:

Helth, Poula (2020): Æstetisk lederskab, kollektiv læring i praksis, Dansk Psykologisk Forlag       PÅ VEJ efteråret 2020

Helth, Poula (2019) Aesthetic-based competences lead to a sustainable learning practice: Re-thinking public management through the lens of sustainability, Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, September 2019, Vol.34(6), 607-617

Helth, Poula (2019): Using Aesthetic Dramas to Transform Leadership Practice in the Public Sector in Denmark, in Antonacopoulou, Elena and Taylor, Steven: Sensuous Learning for Practical Judgement in Professional Practice: Volume 2: Arts-based, Series: Palgrave Studies in Business, Arts and Humanities, 229-253

Helth, Poula (2019): Ledelse og læring i praksis, 2. udgave, Samfundslitteratur

Helth, Poula (2019): Æstetisk lederskab for skoleledere, i: Mellon, K.: Mellemledelse i skole og dagtilbud, Dafolo

Helth, Poula (2019): Læring i praksis, hvorfor og hvordan, Ledelse i dag

Helth, Poula (2019-2020): Læring i praksis, hvorfor og hvordan bidrag til Tidsskrift om ledere og ledelse, Ledelse i dag

Helth, Poula (2018): Lederskabelse – det personlige lederskab, 4. udgave, Samfundslitteratur

Helth, Poula (2018): Vil du ændre din praksis som leder, skal du handle før du tænker, Lederliv, december 2018

Helth, Poula (2018): Learning in practice, Ph.D. series, 05.18, CBS, Copenhagen

Helth, Poula (2017): “The Audience Wheel as a Technic to Create Transformative Learning” In Developing Public Managers for a Changing World. Published online: 19 dec. 2016; 261-284.

Helth, Poula og Kirkeby, Ole Fogh (2015): Menneske og leder – bliv den du er, 2. udgave Akademisk forlag

Helth, Poula (2014) Ledelsesdiskursens flerstemmighed og diskurs, i: Majgaard, K. Sprækker for fornyelse, nye perspektiver på offentlig styring og ledelse, Jurist- og økonomforbundets forlag, København

Helth, Poula og Pjetturson, Leif (2014): Ind i ledelse, Akademisk Forlag

Helth, Poula: En praksisnær lederuddannelse – et anderledes formål, i: Voxsted, S.: Praksisnær ledelse i det offentlige, Nyt Teknisk Forlag

Helth, Poula (2013). At tale med omtanke, kommunikation i det personlige lederskab, Samfundslitteratur

Helth, Poula (2012): ”Mærk praksis – slip teorityranniet”, Økonomistyring og Informatik, 27. årgang, nr. 6, juni 2012

Helth, Poula (2011): Smukke idealer og krasse realiteter, Gyldendal Business