BØGER OG ARTIKLER

Bøger og artikler

Bogen om det personlige lederskab, “Lederskabelse – det personlige lederskab” udkommer i 4. udgave på Samfundslitteratur i august 2018. Bogen er en antologi skrevet af 16 erfarne forskere og ledelseskonsulenter; bogen giver bud på relevante, komplementære vinkler på det personlige lederskab i teori og praksis.

Bogens forfattere er Poula Helth (red) og Allan Holmgren, Anders Raastrup Kristensen, Annemette Hasselager, Betina Rennison, Bruno Clematide, Christa Amhøj, Hanne Dorthe Sørensen, Hanne Knudsen, Henrik Holt Larsen, Kristoffer Lande Andersen, Michael Pedersen, Niels Thyge Thygesen, Reinhard Stelter samt Tobias Dam Hede.

Bogen baserer sig på en forståelse af det personlige lederskab skabt i samspil mellem individualitet og fællesskab i stadigt skiftende kontekster og kulturer. Kravene til ledere er store og kan opleves som et personligt pres på den enkelte leder. Imidlertid er det vigtigt, at ledere og deres organisationer erkender, hvad lederskab kan bidrage med, og hvorfor lederskab er nødvendigt i en organisatorisk praksis præget af stadige forandringer og paradokser.

 

Menneske og leder II af Ole Fogh Kirkeby og Poula Helth

Anden udgave udkommer 26. august 2015

Menneske og leder II indeholder en gengivelse af protreptiske samtaler, hvor tolkningen af bogens bidrag tilhører læseren, og ikke forfatterne. Bogen giver en ny indstilling til lederskab, der giver et klart billede af de holdninger og de fremgangsmåder, der er forudsætningen for at lykkes som leder i en ny tid.

I bogen beskrives lederen først som medarbejder, der er ansat til at varetage en ledelsesfunktion, dernæst som et individ med personlige kompetencer, og endelig som menneske. Lederen må finde ind til sin egen menneskelighed for at kunne være en ordentlig leder. Den gode leder er først og fremmest et menneske, der fastholder, at han leder mennesker.

Den metode, som bogen tilbyder til at løse denne opgave i praksis, er den såkaldte “protreptik”, en dialogisk metode, der handler om at hjælpe et andet menneske med at vende sig mod det liv, som det dybest set ønsker sig. Brugen af metoden kan bistå det andet menneske med at blive bevidst om de grundholdninger, der styrer dets liv, og om de mønstre, det samler erfaringer op gennem.

 

 

TAL SAMMEN – Viljen til et bedre parforhold

En ny bog om den nødvendige samtale i parforhold skrevet af Poula Helth og Hans Jørn Filges.

Bogen udkommer på Akademisk Forlag den 20. august 2015

 

“At tale sammen og blive bevæget, når man hører den andens ord, rummer en guldgrube af muligheder. Den metode, vi beskriver i denne bog, har vi afprøvet gennem 10 år. Vi har prøvet ved egen hjælp at ændre vores tilværelse fuldt og helt. Samtalen er blevet motoren og energigiveren i vores liv. ”
Tal sammen! viser, hvordan man kan lære at tale sammen efter metoden “den nødvendige samtale”, som Poula og Hans Jørn har udviklet og arbejdet med i mange år. En enkel og effektfuld metode, som bliver konkret beskrevet og belyst gennem eksempler i forhold til de par- og familietyper, der gennemgås i bogen. Det gør bogen egnet som opslagsbog i konkrete parlivssituationer.

Bogen bygger på personlige og professionelle erfaringer, bl.a. fra kurser på Folkeuniversitet, hvor metoden har været afprøvet siden 2009 og har vist sig at være særdeles virkningsfuld. Desuden rummer bogen en række psykologiske, filosofiske og fysiologiske temaer, baseret på international forskning samt et igangværende dansk forskningsprojekt.

I Tal sammen! viser Poula og Hans Jørn, hvordan par i forskellige aldre, som lever sammen eller hver for sig uden eller med dine børn, mine børn og vores børn, kan bruge samtalen til et bedre og gladere familieliv og parforhold til gavn for parret selv, børn, familie og venner. 

Samtalemetoden kan anvendes til at få en bedre hverdag, og til at hjælpe hinanden gennem livsfaser eller akutte problemer, der opstår for de fleste par.  Samtalen er en investering, som foretages i ”gode” tider og derved spares op som en parkapital, man kan trække på i vanskelige” tider.

 

 

 

P10203172

Bogen “Lederskabelse – det personlige lederskab” af Poula Helth (red.) udkommer i 3. udgave på Samfundslitteratur i foråret 2013. Bogen er en tværfaglig antologi skrevet af 16 af de førende forskere og konsulenter inden for det personlige lederskab; bogen giver bud på relevante, komplementære vinkler på det personlige lederskab i teori og praksis.

En ny bog om lederskabets kommunikation udkommer på Samfundslitteratur april 2013. Bogen har titlen “At tale med omtanke – kommunikation i det personlige lederskab” og tager afsæt i lederens egen praksis.

“Smukke idealer og krasse realiteter – nyt perspektiv på det personlige lederskab” af Poula Helth udkom på Gyldendal Business i oktober 2011. Bogen handler om lederens indre dialog og viser, hvordan ledere kan afveje egne værdier og være tro mod dem, når de står over de organisatoriske realiteter. I dialogen kan ledere blandt andet bruge protreptikken. Læs mere om bogen på http://www.gyldendalbusiness.dk/Products/9788702102321.aspx.

Jyllands Posten skrev den 16.10.2011 bl.a.: Ledere kan ikke fraskrive sig “det beskidte arbejde”, men de har mulighed for at fastholde egne idealer om at være ordentlige mennesker, mener Poula Helth. Hvordan denne udfordring kan løses, giver bogen god inspiration til.

Børsen skrev den 30.11.2011 bl.a.: Her er ikke tale om hyggelig natbordslæsning for lederen, der gerne vil bekræftes i “Anything goes”. Snarere må bogen betegnes som en ægte “kritisk ven” for lederen på jagt efter mening i en til tider kaotisk hverdag anno 2011.

Børsen har givet 5 stjerner og Politiken 5 hjerter til bogen, læs mere her:

Bogen “Ledelse og læring i praksis” af Poula Helth (red.) udkom på Samfundslitteratur i januar 2011. Bogen sætter fokus på, hvordan ledere kan få mere ud af deres lederuddannelser, når de udvikler den organisatoriske læring. Virksomheder bruger i dag mange penge på at uddanne ledere, men hvordan kan uddannelse gøre en forskel i praksis? Bogen giver konkrete bud på denne udfordring. Læs mere på http://www.lolip.samfundslitteratur.dk.

Den nødvendige samtale i arbejdslivet udkom 2008 på Dansk Psykologisk Forlag. Den nødvendige samtale i arbejdslivet er en stadig aktuel bog, som bl.a. giver bud på, hvordan stress og sygefravær kan nedsættes, og hvordan trivsel og samarbejde kan styrkes.

Tidligere udgivelser: Bogen “Menneske og leder”, skrevet af Ole Fogh Kirkeby og Poula Helth, udkom på Børsens Forlag 2007.