Forskningsprofil

Forskningsprofil

10. juli 2018 Forskning 0

I min afhandling om lederes læring i praksis har jeg undersøgt, hvordan vi bedst uddanner fremtidens ledere. Mine resultater peger på, at lederuddannelser bør indeholde kreative, eksperimenterende og praktisk orienterede metoder – og ikke kun abstrakte teorier.

Vores samfund har hidtil uddannet ledere ved at sende dem på lederuddannelse for at lære at tænke, analysere og reflektere. Det har lederne selv været glade for. Men der var noget, som ikke stemte i forhold til lederes dagligdag i organisationen.

Som underviser på lederuddannelser og som virksomhedskonsulent har jeg ofte kunne se et gab mellem fremstillingen af ledelse på lederuddannelserne og af virkelighedens ledelse, det sociale drama, som det kommer til udtryk i ledernes organisationer.

Det fik mig i gang med at kigge på den organisatoriske praksis i stedet for i de støvede teoribøger.

Jeg bad 80 ledere fra 10 virksomheder eksperimentere med æstetiske metoder. Det vil sige at gøre noget andet, end de plejede, ved at eksperimentere med de problemer, de stod overfor. Ledere kan ændre deres praksis radikalt, når eksperimenterne sker gennem kunstneriske og kreative udtryk og udviklingen foregår i grupper frem for enkeltvis.

Jeg fandt ud af, at ledere der arbejder med afsæt i deres eget ledelsesteam, har langt bedre muligheder for at ændre praksis, end ledere der arbejder individuelt.

Og til det formål var der brug for et æstetisk drama, som et alternativ til det sociale drama. Når det sociale drama bliver til et æstetisk drama gennem lederes eksperimenter, sker der en forandring af ledernes syn på deres daglige ledelse.

Jeg undersøgte derfor, hvordan eksperimenterne kan føre til ændringer af ledernes praksis i den organisatoriske kontekst, når ledere, i samarbejde med andre, engagerer sig i læreprocesser baseret på deres egne erfaringer med at eksperimentere.

Min forskning bakkes op af internationale studier om ’art based intervention’ og ’aesthetic leadership’. Se i øvrigt min afhandling hér.

Uddybende informationer om min forskning kan fås via mail ph@poulahelth.dk