Ledere skal lære at praktisere deres faglighed som ledere

Ledere skal lære at praktisere deres faglighed som ledere

11. juli 2018 Forskning 0

Nyt forskningsprojekt:

Ledere skal lære at praktisere deres faglighed som ledere

Indtil nu har lederuddannelser primært fokuseret på kompetenceudvikling af den enkelte leder.  En række lederevalueringer har vist, at der er behov for at styrke ledernes færdigheder og kompetencer til at lære at lede på baggrund af erfaringer fra deres egen praksis. Der er på lederuddannelser og kurser ofte et ensidigt fokus på individuel læring, hvilket ikke svarer til den organisatoriske læring virksomheder ofte har behov for. Det skal dette projekt lave om på.

Værdifuld viden kan skabes og anvendes, når virksomheder udvikler metoder til at følge op på kompetencer fra både interne og eksterne lederuddannelser og lederkurser. Et øget fokus på færdigheder og kompetencer i praksis vil øge ikke blot ledernes, men også virksomhedens evne til at gennemføre værdiskabende læring i dagligdagen. Dette er imidlertid en ofte overset faktor også i forbindelse med strategiske udviklingsprojekter i virksomheder. Læring forventes at komme af sig selv og er overladt til spredte og ofte tilfældige initiativer hos lederne.

Et nyligt gennemført forskningsprojekt (Poula Helth: Learning in practice, marts 2018) har dokumenteret muligheden for at udvikle læringsmetoder i den organisatoriske praksis, som øger effekten af læring i ledelsesteam og grupper i virksomheden. Metoderne, som bygger på æstetisk performance og affektiv læring, giver et hidtil ukendt grundlag for at lære at lede og forandre egen praksis i organisationen.

Æstetisk performance er en helt ny metode ledere kan bruge, når de vil eksperimentere med og dermed forandre deres lederskab. Det kan være at gøre noget andet end man plejer, gå, stå og bevæge sig eller bruge rekvisitter til at vise et ledelsesproblem i en tegning eller kropsfigur. I stedet for at tænke for meget og ende i en blindgyde, kan ledere lære at mærke hvad der sker og handle ud fra deres sanser. Mange ledere sammenligner dette med en sportslig begivenhed, hvor de er nødt til at mærke virkningen af de indsats de skaber gennem kroppen for at kunne fokusere på den sportslige præstation. Det at mærke virkningen af en indsats kan man kalde affektiv læring.

Affekter betyder i en organisatorisk kontekst, den type påvirkninger ledere og andre fornemmer, når lederen udfører sin ledelsesopgave. Affekter bliver særligt mærkbare, når lederen anvender æstetisk performance. Lederen kan her bede andre (medarbejdere og borgere) reflektere over påvirkningen. Derved opstår der ofte en ny indsigt i det problem eller den situation, lederen ville forandre og derfor eksperimenterede med at forandre.

En videreudvikling af metoder fra det omtalte forskningsprojekt gennem afprøvning i en organisatorisk praksis, vil give en unik mulighed for at afprøve metoderne i forskellige kontekster med det formål at implementere nye metoder helt i tråd med de krav der vil være til fremtidens både lederudvikling i virksomhederne og lederuddannelserne.

Dette perspektiv forstærkes af Ledelseskommissionens vurdering af, at står vi over for en eksplosiv udvidelse af ledelsestænkningen. Ledelse er ifølge kommissionen først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer sig at navigere i den organisatoriske kontekst og samarbejder med og understøtter sine medarbejdere gennem viden og kompetencer inden for det konkrete fagområde. Projektet vil kunne understøtte lederes evne til at praktisere deres faglige ledelse i en organisatorisk praksis.