Ny referenceliste over mine værker

Ny referenceliste over mine værker

22. maj 2020 Blog 0
 1. Amhøj, Christa og Poula Helth (2012): Fra personligt til responsivt lederskab – lederskabsreformation i bevægelse, i: Winther H. (2012): Kroppens sprog i professionel praksis, Billesø og Baltzer
 2. Helth, Poula (2020): Æstetisk lederskab, kollektiv læring i praksis, Dansk Psykologisk Forlag       PÅ VEJ efteråret 2020
 3. Helth, Poula (2019) Aesthetic-based competences lead to a sustainable learning practice: Re-thinking public management through the lens of sustainability, Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit, September 2019, Vol.34(6), 607-617
 4. Helth, Poula (2019): Using Aesthetic Dramas to Transform Leadership Practice in the Public Sector in Denmark, in Antonacopoulou, Elena and Taylor, Steven: Sensuous Learning for Practical Judgement in Professional Practice: Volume 2: Arts-based, Series: Palgrave Studies in Business, Arts and Humanities, 229-253
 5. Helth, Poula (2019): Ledelse og læring i praksis, 2. udgave, Samfundslitteratur
 6. Helth, Poula (2019): Affektiv læring med afsæt i lederes praksis, i: Helth, P. (2019): Ledelse og læring i praksis, 2. udgave, Samfundslitteratur
 7. Helth, Poula (2019): Æstetisk lederskab for skoleledere, i: Mellon, K.: Mellemledelse i skole og dagtilbud, Dafolo
 8. Helth, Poula (2019): Læring i praksis, hvorfor og hvordan, Ledelse i dag
 9. Helth, Poula (2019-2020): Læring i praksis, hvorfor og hvordan bidrag til Tidsskrift om ledere og ledelse, Ledelse i dag
 10. Helth, Poula (2018): Lederskabelse – det personlige lederskab, 4. udgave, Samfundslitteratur
 11. Helth, Poula (2018): Anden ordens ledelse og refleksivt nærvær, i: Helth, P. (2018): Lederskabelse – det personlige lederskab, 4. udgave, Samfundslitteratur
 12. Helth, Poula (2018): Vil du ændre din praksis som leder, skal du handle før du tænker, Lederliv, december 2018
 13. Helth, Poula (2018): Learning in practice, Ph.D. series, 05.18, CBS, Copenhagen
 14. Helth, Poula (2017): “The Audience Wheel as a Technic to Create Transformative Learning” In Developing Public Managers for a Changing World. Published online: 19 dec. 2016; 261-284.
 15. Helth, Poula og Hans Jørn Filges (2015): Tal sammen, viljen til bedre parforhold, Akademisk Forlag
 16. Helth, Poula og Kirkeby, Ole Fogh (2015): Menneske og leder – bliv den du er, 2. udgave Akademisk forlag
 17. Helth, Poula (2014) Ledelsesdiskursens flerstemmighed og diskurs, i: Majgaard, K. (2014) Sprækker for fornyelse, nye perspektiver på offentlig styring og ledelse, Djøf Forlag, København, s. 95-117
 18. Helth, Poula (2014): Lederskabelse og praksisnær kompetenceudvikling, i: Majgaard, K. (2014) Sprækker for fornyelse: Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse, Djøf Forlag, København, s. 431-454
 19. Helth, Poula og Pjetturson, Leif (2014): Ind i ledelse, Akademisk Forlag
 20. Helth, Poula (2014): Hvordan kan man lære lederskab, i:Akademisk kvarter, Vol. 6, 6.2013, s. 187-203
 21. Helth, Poula (2014): En praksisnær lederuddannelse – et anderledes formål, i: Voxsted, S.: Praksisnær ledelse i det offentlige, Nyt Teknisk Forlag
 22. Helth, Poula (2013). At tale med omtanke, kommunikation i det personlige lederskab, Samfundslitteratur
 23. Helth, Poula (2012): ”Mærk praksis – slip teorityranniet”, Økonomistyring og Informatik, 27. årgang, nr. 6, juni 2012
 24. Helth, Poula (2011): Smukke idealer og krasse realiteter, Gyldendal Business