FORSKNING

Gennem en årrække har Poula Helth arbejdet med at skabe sammenhæng mellem uddannelse og praksis. Med sine kompetencer som underviser og som ledelseskonsulent har Poula haft et godt indblik i, hvordan sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsplads fungerer i virkeligheden.

Sammenhængen er dog slet ikke tilstrækkelig, der er alt for meget fokus på professionalisering af ledelse gennem en uddannelsesinstitutionel forståelse, dvs. en tendens til en akademisering og teoretisering af ledelsesdisciplinerne. Praksis synes at tabe i denne kamp. Til stor ulempe for først og fremmest virksomhederne, som ikke får det optimale ud af, at der bruges store summer på efteruddannelse af ledere.

P1000443

Her handler ikke om at blive bedre til at måle effekten, men at arbejdspladserne tager et medansvar for den læring der finder sted, så kompetencer ikke blot overføres fra uddannelse til arbejdsplads af individuelle bærere af nye kompetencer. Men så virksomhederne selv tager et ansvar for at skabe transformative processer, der sikrer sammenhæng mellem uddannelse og praksis, bl.a. ved at støtte og bidrage til udvikling af ledere, der gennemgår lederuddannelse.

Men ikke nok med det. Virksomhederne skal også iscenesætte nye læringsprocesser, som sikrer sammenhæng mellem individuelle og organisatoriske kompetencer, og i højere grad end det er tilfældet i dag, skaber læring ikke blot for den enkelte men også for arbejdspladsens fællesskaber og på tværs i det organisatoriske landskab.  Skal der fart på innovative processer, er der vist ingen tvivl om, at dette er en vej at gå.

Problemstillingen belyses i artiklen af Poula Helth: ”Mærk praksis – slip teorityranniet”, Økonomistyring og Informatik, 27. årgang, nr. 6, juni 2012

P1020740

Poula Helth deltager i 2012 og 2013 i spændende forskningsprojekt på CBS, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, om fremtidens lederskab med titlen: “New Movements – New Responsive Management”, hvor Poula Helth sammen med seniorforsker Ph.d. Christa Amhøj gennemfører et eksperimentarium med 25 beslutningstagere inden for ledelse og lederuddannelse. Følg med på www.newmovements.org og Facebook

Desuden er Poula Helth på vej med et nyt forskningsprojekt: ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab”