Forskning i fremtidens lederskab og lederuddannelse

Vi søsætter lederuddannelser som aldrig før og måler effekterne af dem. Lederskabet er udråbt til at være løsen på vores såkaldte velfærdskrise. Men noget tyder på, at vi uddanner vores ledere til først og fremmest at lade nutidens organisationsformer og mål fortsætte stabilt ind i fremtiden.

Vi uddanner vores ledere til at kunne gebærde sig på strategiske måder i forhold til de på forhånd givne mål. De lærer eksempelvis at styring handler om at indsætte en forskel og minimere den—og at det handler om at få andre til at knytte an til den forskel.

Virkeligheden har det imidlertid med at bevæge sig. Indsætter vi en forskel opløses den konstant. Det, vi genkender som styring, bliver dermed hurtigt ustyrligt og skaber behov for mere styring. Det dræber engagementet og glæden— som så igen spænder ben for, at vi faktisk knytter an til den forskel, der skal minimeres og styres på.

Fremtidens Offentlige Lederskab giver slip på forestillingen om, at vi kan styre ved at indsætte en forskel, lyder tesen i dette forskningsprojekt. Det retter sig mod at aktualisere de borgere, medarbejdere og ledere, der kan respondere på fremtidens udfordringer her og nu med engagement, glæde og kreativitet. Det handler om at ”se” , hvad der bevæger os. Rører vi andre—rører og bevæger vi også os selv. Det åbner op for nye intense og kreative offentlige fremtider.

I dette forskningsprojekt inviterer vi en masse forskellige fagprofessioner til at designe 4 eksperimentariums med henblik på at aktualisere en engagerende og levende fremtid for det offentlige lederskab og den offentlige lederudvikling allerede i dag. Deltagerne er offentlige topledere, der allerede er godt i gang med at skabe fremtidens lederskab her og nu.

I eksperimentariet arbejdes der med teknikker, der på en og samme tid er æstetiske og politiske, pragmatiske og spekulative. Vi vil ”se” bevægelser og mærke, hvordan de bevæger os, fordi der ofte er mere bevægelse i bevægelserne.

Tænk hvis vi alle kan bevæge os gennem velfærdskrisen i stedet for at insistere på at kæmpe mod bureaukratiet.

Følg forskningsprojektet på denne hjemmeside—og følg med i, hvorvidt og hvordan det bevæger fremtidens lederskab allerede i dag.

Poula Helth