DEN NØDVENDIGE SAMTALE

Den nødvendige samtale fordi den er nødvendig for at skabe liv.

P1020318 P1020319

Samtaler hvor vi lytter til hinanden med hjerne og hjerte, hvor vi åbner os op og lader det mulige opstå mellem os, er vejen til et bedre liv. Gennem næsten 10 år har Poula Helth og Hans Jørn Filges, som er partnere både privat og arbejdsmæssigt, udviklet, afprøvet og formidlet viden og erfaringer om den nødvendige samtale.

 

Vi har udgivet ”Den nødvendige samtale i parforholdet” i 2006 og ”Den nødvendige samtale i arbejdslivet” i 2008, begge bøger på Dansk Psykologisk Forlag.

 

Bøgerne har dannet afsæt for en række forelæsninger på Folkeuniversitet, nogle gange for par i alle aldre, par der har behov for at få hjælp til at få en bedre dialog i hverdagen, og måske forebygge kriser i parforholdet. Andre seancer på Folkeuniversitet har været rettet mod ledere og medarbejdere fra danske arbejdspladser.

 

Desuden har den nødvendige samtale dannet grundlag for et større projekt for Forebyggelsesfonden: SMART projektet om samtaler i den tekniske sektor, hvor i alt omkring 150 ansatte har arbejdet med samtalemetoder i en toårig periode.

 

Vi samarbejder med forskere inden for psykologi og lægevidenskab samt samfundsforskere og antropologer om udvikling af samtalen i forhold til forskellige målgrupper, bl.a. fædre der står overfor en skilsmisse, forskellige grupper af ældre, udsatte unge og fortsat også par, som kan bruge samtalen forebyggende. Desuden indgår samtalen i forskning om fremtidens lederskab, som jeg er ved at igangsætte.

 

Jeg henviser i øvrigt til www.dennødvendigesamtale.dk