Værdigrundlag

Mit konsulentfirma og dem jeg samarbejder med lægger vægt på, at udvikling af ledelse tager udgangspunkt i den enkelte leders kontekst. Derfor mener vi samtaler både opad, nedad, udad og på tværs er vigtige. Relationerne i organisationen har i dag afgørende betydning for lederskabet. Derfor fokuserer vi ikke blot på den enkelte leder, men på lederens relationer i organisationen. Ledelsesudvikling vil derfor altid indeholde elementer af organisationsudvikling.

Det enkelte systems egen forståelse er afgørende for at skabe udvikling og forandring. Vi opfatter organisationer som levende organismer. Organisationer består af mennesker og ikke af kasser, men mennesker indgår i forskellige roller og kulturer, og derfor er det vigtigt at forstå den enkeltes egen forståelse af sit system.

Det er altid med udgangspunkt i kundens behov, vi vælger metoder og redskaber til ledelses- og organisationsudvikling, og ikke omvendt. Vi lægger vægt på, at møde ledere og medarbejdere i deres billede af virkeligheden. Gennem anerkendelse af lokale virkelighedsopfattelser, skaber vi grobund for en forandring, som ikke er skabt på konsulentens præmisser, men på kundens.

Vi lægger vægt på, at ledelsesudvikling sætter sig varige spor hos den enkelte leder og mellem ledere. Så den enkelte leder – i samspil med andre får mod at udfordre sin egen forståelse af en verden, som altid er i bevægelse og forandring.

Vi lægger desuden vægt på etikken i al form for udvikling og dermed klare spilleregler for de processer, der gennemføres. I udviklingsforløb vægtes respekt for den enkeltes grænser højt. Det betyder også, at vi sætter fokus på balancen mellem fortrolighed og åbenhed i respekt for både det enkelte individ og for de organisatoriske hensyn.