Vidennetværk

Det tværgående Vidennetværk, er et netværk, hvor ledere mødes på tværs af kommuner, statslige og private virksomheder deler viden om ledelse inden for områder og temaer, som er aktuelle i tiden. Det er et forum, hvor der er tid og rum til fordybelse i udvalgte problemstillinger, som alle berører ledelse.

Det skal understreges, at det er deltagernes netværk, opstået på initiativ fra deltagerne selv. Derfor er det også deltagerne, som bestemmer netværkets temaer. Poula Helth er knyttet til netværket som facilitator, der sørger for, at rammerne er i orden, at møderne struktureres, at relevante metoder til videndeling anvendes, og der inviteres eksterne ressourcepersoner.

Ideer kommer af, at man møder andre ledere med tilsvarende udfordringer. Gennem de 8 år, netværket har eksisteret, har det da også vist sig, at der er opstået ideer og inspiration, som deltagerne i netværket har kunnet bruge i deres dagligdag. Der er virkelig stillet skarpt på, hvordan man skaber god ledelse i praksis.

Vidennetværket tager altid afsæt i en teoretisk referenceramme for de forskellige temaer, som er på dagsordenen. Vidnenetværket er blevet et sted, hvor praktikere møder teoretikere i en udbytterig dialog, som skaber ny viden gennem interaktiv læring.

Nogle gange deler deltagerne i netværket viden om det, det kan være svært at tale med egne kollegaer om, f.eks. hvis man i en periode føler sig stresset, eller har brug for at høre udenforståendes synspunkter på nye forslag og ideer.

Vidennetværket er en fortrolig ramme for ledere og HR konsulenter, som har lyst til at mødes i et frirum, hvor de kan dele erfaringer, succeshistorier såvel som bekymringer – og blive klogere på ledelse.