FORSKNINGSPROFIL

Læring i praksis

Jeg har siden 2018 arbejdet med forskning i effekten af lederes efteruddannelse, hvor jeg undersøger sammenhængen mellem pædagogiske og didaktiske metoder på uddannelsen og den forandring der sker af praksis, når ledere arbejder med etnografiske iagttagelser, eksperimenter baseret på æstetisk performance og læring i grupper og team.

Forskellige projekter er undervejs og vil tilsammen udgøre grundlaget for ændringer både på uddannelserne og i ledernes organisationer. I perioden har jeg skrevet artikler som formidler viden om emnet og indgår i den debat der er i samfundet om betydningen af lederes efteruddannelse.

Læs mere om igangværende forskning her : Download artikel (PDF)

Ph.D. afhandling

I min afhandling om lederes læring i praksis har jeg undersøgt, hvordan vi bedst uddanner fremtidens ledere. Mine resultater peger på, at lederuddannelser bør indeholde kreative, eksperimenterende og praktisk orienterede metoder – og ikke kun abstrakte teorier.    

Vores samfund har hidtil uddannet ledere ved at sende dem på lederuddannelse for at lære at tænke, analysere og reflektere. Det har lederne selv været glade for. Men der var noget, som ikke stemte i forhold til lederes dagligdag i organisationen.

Som underviser på lederuddannelser og som virksomhedskonsulent har jeg ofte kunne se et gab mellem fremstillingen af ledelse på lederuddannelserne og af virkelighedens ledelse, det sociale drama, som det kommer til udtryk i ledernes organisationer. 

Det fik mig i gang med at kigge på den organisatoriske praksis i stedet for i de støvede teoribøger.

Jeg bad 80 ledere fra 10 virksomheder eksperimentere med æstetiske metoder. Det vil sige at gøre noget andet, end de plejede, ved at eksperimentere med de problemer, de stod overfor. Ledere kan ændre deres praksis radikalt, når eksperimenterne sker gennem kunstneriske og kreative udtryk og udviklingen foregår i grupper frem for enkeltvis.

Jeg fandt, at ledere der arbejder med afsæt i deres eget ledelsesteam, har langt bedre muligheder for at ændre praksis, end ledere der arbejder individuelt.

Og til det formål var der brug for et æstetisk drama, som et alternativ til det sociale drama. Når det sociale drama bliver til et æstetisk drama gennem lederes eksperimenter, sker der en forandring af ledernes syn på deres daglige ledelse.

Jeg undersøgte derfor, hvordan eksperimenterne kan føre til ændringer af ledernes praksis i den organisatoriske kontekst, når ledere, i samarbejde med andre, engagerer sig i læreprocesser baseret på deres egne erfaringer med at eksperimentere.

Min forskning bakkes op af internationale studier om ’art based intervention’ og ’Aesthetic leadership’. Se i øvrigt min afhandling under: Helth, P. (2018) ”Learning in practice” på www.openarchive.cbs.