OM

Ph.D., ledelsesforsker og forfatter

“Sammenhængen mellem forskning, formidling og forandring er afgørende for mit arbejde. De tre elementer er med til at give en balance mellem teori og praksis”

“Efter at have arbejdet med lederudvikling og lederuddannelse gennem en årrække har jeg opdaget, at ledere trods de forskellige former for refleksive kompetencer ikke altid når ind til kernen i deres lederskab. Jeg har erfaret at den mest gennemgribende vej til at forstå sig selv er at kende sine egne idealer og værdier. Vejen til den erkendelse er den indre dialog, som vi ofte kan stimulere ved at samtale med andre. Når det lykkes at være nærværende og lytte til andre og de til os, kan vi skabe en gensidig forståelse. Men mere end det, vi kan lade det dukke op der dukker op i begivenheden, vi kan skabe bevægelse i det der allerede er mellem os og aktualisere vores potentialer ved at muliggøre glæde og liv.”

Seneste nyt klik her

Poula Helth er Ph.D., ledelseskonsulent, -forsker og forfatter. Har gennem de seneste 10 år bidraget til udvikling af personligt lederskab i teori og praksis og er kendt for sit bidrag til udvikling af en ny forståelse af ledelse. Er uddannet cand.scient. adm. og socialrådgiver og har efteruddannelse inden for narrativ terapi og systemisk ledelse. Har desuden arbejdet med  filosofisk lederskab.  Poula har et bredt kendskab til organisation og ledelse primært i den offentlige sektor, hvor hun ser styring og lederskab som tæt forbundne begreber. Hun underviser i det personlige lederskab på Diplomuddannelse i ledelse på DTU og DJØF samt undervist i både i det personlige lederskab og kommunikation på Master of Public Governance CBS og Aalborg Universitet. Er medlem af det samfundsvidenskabelige censorkorps på CBS og RUC og censorkorpset for diplomuddannelse i ledelse.   Er tilknyttet SLIP forskningsprojektet på CVL/CBS og har i 2012 og 2013 deltaget i et forskningsprojekt om fremtidens velfærdsledelse: New Movements – New Responsive Welfare management (se bl.a. Facebook), hvor seniorforsker Ph.d. Christa Amhøj har været projektleder. Poula er i gang med at forberede Ph.d. forskningsprojektet ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” i samarbejde med 7 offentlige og private virksomheder samt et team af forskere på CBS.   Poula er en erfaren foredragsholder bl.a. om det personlige lederskab. Hun gennemfører desuden mange seminarer og workshops, ofte med afsæt i de bøger, hun har skrevet. Hun har udgivet følgende bøger om ledelse: ”Når ledelse lykkes” 1996, ”Ledelse med ny løn”, 1998, ”Lederskabelse – det personlige lederskab”(antologi), 2006, 2009 og 2013, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007, ”Ledelse og læring i praksis” (antologi), 2011 og ”Smukke idealer og krasse realiteter”, 2011. I 2012 har hun sammen med Christa Amhøj skrevet artiklen: ”Fra personlige til responsivt lederskab” i Helle Winters bog: ”Kroppens sprog i professionel praksis”. Poulas nye bog ”At tale med omtanke” er udgivet i foråret 2013. Sammen med Hans Jørn Filges har hun skrevet ”Den nødvendige samtale i parforholdet”, 2006 og ”Den nødvendige samtale i arbejdslivet”, 2008. Samtalekonceptet har dannet grundlag for en række forelæsninger bl.a. på Folkeuniversitetet.

 

/PH Juli 2018