OM

Poula Helth er ph.d. (CBS), cand.scient.adm (RUC) og uddannet i narrativ terapi (DISPUK). Hendes ph.d. ”Learning in practice” er baseret på aktionsforskning i perioden 2014 – 2018, gennemført i 10 danske virksomheder og gennem 125 interventioner. Poulas forskning har dokumenteret at effekt af at arbejde med kollektiv læring i organisationer kan føre til bæredygtige forandringer af den daglige ledelsespraksis.

Poulas forskning har vist, at der er behov for at styrke ledernes færdigheder og kompetencer til at lære at lede på baggrund af erfaringer fra egen praksis. Der er på lederuddannelser ofte et ensidigt fokus på individuel læring, hvilket ikke svarer til den læring, virksomheder ofte har behov for. Ligesom der heller ikke er fokus nok på den praksis, ledere udøver i deres dagligdag. Lederuddannelser bør derfor have et større fokus på læring i praksis.

Poula har gennem forskning, undervisning og konsulentarbejde dokumenteret, at virksomheder kan udvikle bæredygtige metoder til at følge op på kompetencer fra både interne og eksterne lederuddannelser. Et øget fokus på færdigheder og kompetencer i praksis vil øge ikke blot ledernes, men også virksomhedens evne til at gennemføre værdiskabende læring i dagligdagen.

Poula har gennem en årrække undervist i det personlige lederskab og i kommunikation og ledelse på forskellige uddannelsesinstitutioner, både på bachelor og masterniveau (bl.a. CBS, Scenekunstskolen, Københavns Professionshøjskole KP).

Hun har omfattende erfaring i procesledelse og har gennemført store organisatoriske forandringsprojekter i kommuner og statslige styrelser, som ansat i store konsulenthuse (bl.a. KL og Rambøll Management) og i sit eget konsulentfirma.

Poula er tilknyttet SDG Aktionsuniversitet, hvor hun samarbejder med aktionsfilosof Oleg Koefoed og ledelsesforsker Christa Amhøj samt en række anerkendte internationale forskere fra England, USA og Tyskland).

I dag gennemfører Poula som konsulent og aktionsforsker workshop og projekter som har til formål at forbedre lederes læringskompetencer gennem eksperimenter med æstetisk lederskab og nye former for læringsmetoder, bl.a. baseret på WHO’s 6 P’er, som har til formål at transformere den organisatoriske praksis.

Poula har inden for de sidste 10 år udgivet mere end 20 bøger og artikler om lederskab og kommunikation, bl.a. antologien ”Lederskabelse – det personlige lederskab”, 4. udgave 2018, antologien ”Ledelse og læring i praksis”, 2019, ”Metoder til læring i praksis”, 2022, ”At tale med omtanke – kommunikation i det personlige lederskab”, 2021, ”Ind i ledelse” sammen med Leif Pjetursson, 2014, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007 og 2015 samt ”Æstetisk lederskab – kollektiv læring i praksis” i 2021.